Kết quả tìm kiếm

 1. N.Q.B

  Chương trình huấn luyện cấp Lam đai II

  CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP LAI ĐAI II Nội dung: * Kỹ thuật căn bản: - Ôn phần cũ. - Đòn chân tấn công số 5 - 6. - Xô ẩn đạp bụng số 1 và số 2. * Chiến lược: - 5 chiến lược từ số 16 - 20. * Khóa gỡ: - Khóa tay dắt số 5 và số 6. * Quyền pháp: Long hổ quyền. * Song luyện số 1. Võ đạo: - Tìm hiểu...
 2. N.Q.B

  Chương trình huấn luyện cấp Lam đai I

  CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP LAM ĐAI I *Nội dung * Kỹ thuật căn bản: - Các lối chỏ: từ 5 đến 8 - Té ngã: trồng cây chuối, chống bụng trên chân, bật cầu trước * Chiến lược: - 5 chiến lược từ số 11 - 15. * Phản đòn chân trình độ 1: - Phản các đòn đá: đá thẳng, đá cạnh, đá tạt, đạp thẳng. * Khóa...
 3. N.Q.B

  Chương trình huấn luyện cấp Lam đai

  CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP LAM ĐAI Nội dung: * Kỹ thuật căn bản: - Các lối đánh gối: từ 1 đến 4 - Các lối đá: đá lái, đạp lái - Các lối tấn: độc cước tấn, trảo mã, hồi tấn * Chiến lược: từ số 6 - 10. * Phản đòn căn bản trình độ 1: - Phản đòn đấm thẳng tay trái và tay phải. - Phản đòn đấm móc...
 4. N.Q.B

  Chương trình huấn luyện cấp Tự vệ

  CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP TỰ VỆ Nội dung: * Kỹ thuật căn bản: - Các lối đấm: thẳng, móc, lao, múc, bật ngược, phạt ngang - Các lối đá: thẳng, cạnh, tạt, đạp - Các lối chỏ: từ 1 đến 4 - Các lối gạt : từ 1 đến 4 - Các thế tấn: lập tấn, trung bình tấn, đinh tấn, tam giác tấn, cung tiễn tấn, quỵ...
Top