Chương trình huấn luyện cấp Lam đai I

Trả lời

N.Q.B

Bạn Nam Giấu Tên
Họ Tên
Ngô Quang Bình
Cấp đai
Hoàng đai 1
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP LAM ĐAI I
*Nội dung
* Kỹ thuật căn bản:

- Các lối chỏ: từ 5 đến 8
- Té ngã: trồng cây chuối, chống bụng trên chân, bật cầu trước
* Chiến lược:
- 5 chiến lược từ số 11 - 15.
* Phản đòn chân trình độ 1:
- Phản các đòn đá: đá thẳng, đá cạnh, đá tạt, đạp thẳng.
* Khóa gỡ:
- Nắm tóc trước lối 1 và lối 2.
- Nắm tóc sau lối 1 và lối 2.
- Các trường hợp nắm tay: Nắm tay cùng bên, khác bên, 2 tay nắm 1 tay trước, 2 tay nắm 2 tay trước, 2 tay nắm 2 tay sau.
- Khóa sau vòng gáy.
- Khóa tay dắt số 3 và số 4.
* Quyền pháp: Thập tự quyền.
* Đòn chân tấn công số 1 - 4.

Võ đạo:
- Giải thích ý nghĩa đại cương điều tâm niệm 6-10
- Giải thích sâu ý nghĩa 10 điều tâm niệm:
+ Hoài bão + Mục đích + Nghĩa vụ + Tình đoàn kết
Giải thích ý nghĩa:
+ Kỷ luật võ đạo, ý thức dụng võ
+ Ý hướng học tập, tâm nguyện sống
+ Ý chí + Nếp suy cảm + Tinh thần cầu tiến
CLIP ĐÒN CHÂN 1 - 4
( ĐANG CẬP NHẬT )

CLIP PHẢN ĐÒN CHÂN TRÌNH ĐỘ 1:
( ĐANG CẬP NHẬT )

CLIP KHÓA GỠ
( ĐANG CẬP NHẬT )
 
Sửa lần cuối:
Top