Chương trình huấn luyện cấp Lam đai II

Trả lời

N.Q.B

Bạn Nam Giấu Tên
Họ Tên
Ngô Quang Bình
Cấp đai
Hoàng đai 1
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP LAI ĐAI II

Nội dung:
* Kỹ thuật căn bản:

- Ôn phần cũ.
- Đòn chân tấn công số 5 - 6.
- Xô ẩn đạp bụng số 1 và số 2.
* Chiến lược:
- 5 chiến lược từ số 16 - 20.
* Khóa gỡ:
- Khóa tay dắt số 5 và số 6.
* Quyền pháp: Long hổ quyền.
* Song luyện số 1.

Võ đạo:

- Tìm hiểu về Võ thuật và Võ đạo:
+ Giải thích võ thuật Tộc truyền, Bí truyền
+ Mục đích, tôn chỉ của Vovinam Việt Võ đạo
- Sơ giảng về Nguyên lý Cương nhu phối triển
- Tác phong của môn sinh Vovinam Việt võ đạo
 
Sửa lần cuối:
Top