Chương trình huấn luyện cấp Lam đai

Trả lời

N.Q.B

Bạn Nam Giấu Tên
Họ Tên
Ngô Quang Bình
Cấp đai
Hoàng đai 1
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP LAM ĐAI

Nội dung:
* Kỹ thuật căn bản:

- Các lối đánh gối: từ 1 đến 4
- Các lối đá: đá lái, đạp lái
- Các lối tấn: độc cước tấn, trảo mã, hồi tấn
* Chiến lược: từ số 6 - 10.
* Phản đòn căn bản trình độ 1:
- Phản đòn đấm thẳng tay trái và tay phải.
- Phản đòn đấm móc tay trái và tay phải.
- Phản đòn đấm lao tay trái và tay phải.
- Phản đòn đấm múc tay trái và tay phải.
- Phản đòn đấm thấp tay trái và tay phải.
- Phản đòn đấm tự do lối 1 và lối 2.
* Quyền pháp: Nhập môn quyền.

Võ đạo:
- Tiểu sử cố võ sư Chưởng môn Lê Sáng
- Điều tâm niệm từ 6-10
- Giải thích ý nghĩa đại cương điều tâm niệm 1-5
- Ý nghĩa võ phục, màu đai
- Quan niệm dụng võ của môn sinh Việt võ đạo

CLIP KĨ THUẬT CĂN BẢN 
Sửa lần cuối:
Top