Chương trình huấn luyện cấp Tự vệ

Trả lời

N.Q.B

Bạn Nam Giấu Tên
Họ Tên
Ngô Quang Bình
Cấp đai
Hoàng đai 1
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP TỰ VỆ

Nội dung:
* Kỹ thuật căn bản:

- Các lối đấm: thẳng, móc, lao, múc, bật ngược, phạt ngang
- Các lối đá: thẳng, cạnh, tạt, đạp
- Các lối chỏ: từ 1 đến 4
- Các lối gạt : từ 1 đến 4
- Các thế tấn: lập tấn, trung bình tấn, đinh tấn, tam giác tấn, cung tiễn tấn, quỵ tấn
- Chiến lược: từ 1 đến 5
- Khóa gỡ: bóp cổ trước lối 1,2 và sau, nắm áo lối 1 và 2, ôm ngang, ôm trước có và không tay, ôm sau có và không tay
- Khóa tay dắt: số 1 và 2
- Té ngã: sấp, nghiêng lối 1, ngã sau
* Chiến lược: từ 1 - 5
* Khóa gỡ:
- Bóp cổ lối 1, lối 2 và bóp cổ sau.
- Nắm ngực áo lối 1, lối 2.
- Ôm trước có tay và không tay.
- Ôm sau có tay và không tay.
- Ôm ngang.
- Khóa tay dắt số 1 và 2.
* Võ lực
- Hít đất:
+ Nam: 10
+ Nữ: 5
- Chống bụng:
+ Nam: 45s
+ Nữ: 30s
- Hít xà:
+ Nam: 1
+ Nữ: treo 30s
* Võ đạo
- Điều tâm niệm từ 1 – 5
- Ý nghĩa lối chào nghiêm lễ
- Lịch sử hình thành môn phái
- Tiểu sử của cố Võ sư Sáng tổ
- Tổ đường môn phái
- Thông tin cơ bản về Liên đoàn Vovinam Hà Nội

CLIP KĨ THUẬT CĂN BẢN
Đặc điểm: bài quyền ngắn (30 động tác) nhằm giúp các võ sinh mới luyện tập các động tác căn bản của môn phái (các lối đấm, chém, gạt, chỏ, tấn)

 
Sửa lần cuối:
Top