Nhất long - Long quyền

Trả lời

Lante.pal

Cảnh sát khu vực
Họ Tên
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Cấp đai
Hoàng đai 2
Long quyền là hệ thống các bài tập để luyện sức mạnh.
Bài tập đầu tiên trong hệ thống Long quyền là bài Nhất long.
Đây là bài thảo kết hợp giữa các chỉ pháp (Khô lâu, Mã đề, Cương đao) + Cước pháp (Hỏa long, Long vĩ) + Tấn pháp (Trung bình tấn, Đinh tấn).

Thiệu Nhất long:
Nhất long, nhị hổ định huê kỳ
Tam tứ song long bán thế nghi
Ngũ lục phát hồi hoàn cựu sở
Thất bát anh hùng xuất lực thi.
 
Top